Publicerad 7 februari 2022

Strategisk kompetensförsörjning HÖK 18 – hur har det gått?

Sveriges Kommuner och Regioner, Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund bjöd den 17 november 2020 in till ett seminarium om det partsgemensamma arbetet med strategisk kompetensförsörjning.