Publicerad 7 februari 2022

Partsgemensam webbkonferens 2021

Sveriges Kommuner och Regioner, Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund bjöd den 15 oktober 2021 in till en webbkonferens om det fortsatta arbetet med strategisk kompetensförsörjning enligt det nya avtalet HÖK 21.