Publicerad 8 juni 2021

Metodstöd lokalt arbete

Arbetet med kompetensförsörjning kan bedrivas på många olika sätt. För att hålla ihop och finna en röd tråd i planerade åtgärder har vi samlat förslag på olika metodstöd (både parternas egna och andras) som kan användas i det lokala arbetet.