Publicerad 24 januari 2023

Kontakt strategisk kompetensförsörjning skola

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

kompetensforsorjningskola@skr.se

Sveriges Lärare

kompetensforsorjningskola@sverigeslarare.se