Publicerad 4 juni 2021

Arbetsmiljö

I arbetsmiljö ingår fysiska, psykologiska och sociala arbetsförhållanden. Skolans arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstider och arbetsbelastning är viktiga nycklar för att förbättra skolans resultatutveckling, läraryrkets attraktivitet och underlätta kompetensförsörjningen. Dessa områden hör starkt ihop. Här finns material som kan vara stöd i arbetet med arbetsmiljö.

Materialet är inte ett uttömmande stöd för ert arbete. SKR, Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund kan via sina egna hemsidor ha ytterligare stöd som ni kan välja att komplettera med i de fall ni enas om detta.