Publicerad 15 augusti 2022

Partsgemensam webbkonferens 2022

Sveriges Kommuner och Regioner, Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund bjuder den 11 februari 2022 in till en webbkonferens om det fortsatta arbetet med strategisk kompetensförsörjning enligt det nya avtalet HÖK 21.