Publicerad 23 mars 2023

Partsgemensam webbkonferens 2023

Sveriges Kommuner och Regioner, Sobona och Sveriges Lärare bjuder den 16 mars 2023 in till en webbkonferens om det fortsatta arbetet med strategisk kompetensförsörjning enligt det nya avtalet HÖK 21