Publicerad 20 april 2023

Partsgemensam konferens 2019

Sveriges Kommuner och Regioner, Sobona (dåvarande Pacta), Sveriges Lärare (dåvarande Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd) höll under våren 2019 ett antal konferenser för att stödja det lokala arbetet med strategisk kompetensförsörjning som inleddes under HÖK 18.