Publicerad 7 mars 2022

Partsgemensam konferens 2019

Sveriges Kommuner och Regioner, Sobona (dåvarande Pacta), Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund höll under våren 2019 ett antal konferenser för att stödja det lokala arbetet med strategisk kompetensförsörjning som inleddes under HÖK 18.