Publicerad 1 mars 2022

Centrala parters metodstöd

Centrala parter ska inom ramen för det partsgemensamma projektet stödja och inspirera lokala parter till att arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning. Här hittar ni en metod som stöd i arbetet.

En väsentlig del är att tillhandahålla stöd inom områdena arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och lönebildning. Parterna har konstaterat att en utmaning är att få till en samverkan mellan dessa fyra områden och skapa en helhet av de insatser som görs och borde göras kopplat till strategisk kompetensförsörjning.

Metoden som presenteras här består av fem olika steg och syftar till att möta den utmaningen.

  1. Enas om nuläge och målbild.
  2. Identifiera pågående respektive nya aktiviteter.
  3. Värdera de nya aktiviteterna utifrån prioritering i tid och effekt.
  4. Skapa en helhetssyn över prioriterade aktiviteter.
  5. Gör en sammanfattande analys och fortsätt arbetet på hemmaplan!

Instruktion metod strategisk kompetensförsörjning (PDF) Pdf, 217 kB.

Metod strategisk kompetensförsörjning (PowerPoint) Powerpoint, 305 kB.