Publicerad 8 juni 2021

Skolverkets stöd

Skolverkets senaste prognos visar att det alltjämt är fortsatt viktigt att arbeta med strategisk kompetensförsörjning inom förskola, skola och vuxenutbildning.

Skolverket konstaterar att behoven varierar beroende på skolform och ämne, och även inom olika delar av landet. När man beslutar om lokala insatser och åtgärder är det därför viktigt att ta hänsyn till de lokala behoven så att åtgärderna så väl som möjligt möter dessa behov.

Skolverket har till exempel tillgängliggjort ett verktyg för att studera den senaste prognosen på regional nivå, som kan vara ett stöd i det lokala arbetet.

Lärarförsörjningen, Skolverket