Strategisk kompetensförsörjning skola

På denna webbplats finns material samlat för att ge fortsatt stöd i det lokala arbetet. Stöd och verktyg fortsätter att kompletteras och utvecklas under avtalsperioden 2021-2024. Material som finns tillgängligt här från tidigare avtalsperioder är fortsatt relevant. Det gäller även bakgrundsbeskrivning och tidigare konferenser som du hittar här:

Strategisk kompetensförsörjning skola

Aktuellt

Nu finns nytt stödmaterial för det partsgemensamma arbetet med avtalets bilaga 6. Vi vill också påminna om parternas webbsända konferenser och dialogmaterialet för samtal om arbetstider och arbetsbelastning. Allt finns att tillgå här på sidan för strategisk kompetensförsörjning skola.

Processtöd till arbete för en ändamålsenlig arbetsorganisation (Bilaga 6)

Partsgemensam webbkonferens - HÖK 21

Ta gärna del av centrala parters webbkonferenser om aktuella ämnen och det fortsatta arbetet med strategisk kompetensförsörjning.

Se konferensen den 16 mars 2023

Se konferensen den 11 februari 2022