Fortsatt arbete med strategisk kompetensförsörjning i skolan under HÖK 21.

SKR, Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund är överens om att det viktiga arbete som initierades under föregående avtalsperiod ska fortsätta i och med HÖK 21. Under föregående avtalsperiod (HÖK 18) har centrala parter stöttat lokala parter i arbetet med strategisk kompetensförsörjning. På denna webbplats finns material samlat för att ge fortsatt stöd i det arbetet. Stödet och verktygen kommer att kompletteras och utvecklas under avtalsperioden 2021-2023 med start under hösten 2021.

Om strategisk kompetensförsörjning skola