Strategisk kompetensförsörjning skola

På denna webbplats finns material samlat för att ge fortsatt stöd i det arbetet. Stödet och verktygen kommer att kompletteras och utvecklas under avtalsperioden 2021-2023 med start under hösten 2021.

Aktuellt

SKR, Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund är överens om att det viktiga arbete som initierades under föregående avtalsperiod ska fortsätta i och med HÖK 21. Under föregående avtalsperiod (HÖK 18) har centrala parter stöttat lokala parter i arbetet med strategisk kompetensförsörjning. Materialet som finns tillgängligt här har fortsatt relevans.

Om strategisk kompetensförsörjning skola

Partsgemensam webbkonferens - HÖK 21

Sveriges Kommuner och Regioner, Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund bjöd den 15 oktober 2021 in till en webbkonferens om det fortsatta arbetet med strategisk kompetensförsörjning enligt det nya avtalet HÖK 21.

Se konferensen