Publicerad 20 april 2023

Handlingsplan för strategisk kompetensförsörjning

Inspireras av Karlstad kommuns arbete och ta del av handlingsplanen inom ramen för HÖK 21.