Publicerad 30 mars 2023

Personalstatistik

SKR:s statistik och analyser om anställda inom kommuner och regioner. Här finns också uppgifter om engagemanget hos medarbetarna.

Anställda i kommuner och regioner

Rapporten Personalen i välfärden ger en översiktlig bild över de anställda i kommuner och regioner. Till exempel hur många som arbetar heltid, hur många som fortsätter att arbeta vid 65 års ålder och hur många som är sjukskrivna. Statistiken i rapporten är till störst del baserad på SKR:s personal- och lönestatistik. Uppdateras årligen.

Personalen i välfärden 2022

I SKR:s visualiseringsverktyg Personalen i välfärden finns uppgifter om bland annat antal anställda, anställningsform, personalrörlighet och heltid per personalgrupp över tid.

SKR:s visualiseringsverktyg Personalen i välfärden

Fler uppgifter om personalen i kommuner och regioner finns i tabellpaket samt i databasen Kolada:

Kommunal personal 2022

Regionanställd personal 2022

Personalstatistik i Kolada

Personalnyckeltal

Löner för anställda i kommuner och regioner

Sveriges Kommuner och Regioner samlar in och producerar lönestatistik om anställda i kommuner och regioner. Det används förutom till den officiella statistiken också till partsgemensam förhandlingsstatistik. SKR gör ingen egen offentlig publicering av lönestatistik. Uppdateras årligen.

Lönestatistik

Sjukfrånvaro anställda kommun/region

Sammanställning av uppgifterna från den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaron hos anställda i kommuner och regioner. Uppdateras årligen.

Sjukfrånvaro hos anställda inom kommun/region

Hållbart medarbetarengagemang

Modell för att med enkätfrågor kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och regioner i Kolada, med fokus på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Uppdateras löpande.

Hållbart medarbetarengagemang

Informationsansvarig

  • Bodil Umegård
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.