Näringsliv, arbete, digitalisering

SKR stödjer kommuner att utveckla arbetsmarknadsinsatser, inte minst för unga och nyanlända. Här är vuxenutbildningen central. Vi jobbar brett med näringslivsfrågor – ett bra företagsklimat är centralt för jobb, tillväxt och välfärd. Det behövs smarta digitala tjänster som gör det lätt att ta del av offentlig information, starta företag, komma i kontakt med vården, eller planera en utbyggnad av villan. SKR driver på i det arbetet.

Innehåll