Publicerad 9 april 2024

Statistik om arbetsmarknad och integration

SKR samlar in statistik om arbetsmarknadsinsatser och feriejobb årligen. För integration finns nyckeltal i Kolada som uppdateras löpande.

Feriejobb

Syftet med insamlingen är att följa upp utfallet av årets kommunala och regionala feriearbetssatsningar. Uppdateras årligen.

Analysrapport feriejobb 2022

Kommunal arbetsmarknadsstatistik KAS

Syftet med insamlingen är att bygga upp en kunskap om omfattningen av de kommunala arbetsmarknadsinsatserna och att ge information om vilka målgrupper kommunerna arbetar med, vilka insatser som erbjuds, hur arbetet är organiserat och vilka resultat som uppnås. Uppdateras årligen.

Kommunal arbetsmarknadsstatistik

Nyckeltal om integration

SKR sammanställer statistik och nyckeltal som belyser integration ur flera perspektiv för att ge en möjlighet att följa utvecklingen i kommunen på både kort och lång sikt. Statistiken är indelad under asyl- och flyktingmottagande, utbildning i svenska för invandrare (sfi), arbetsförmedlingens etableringsuppdrag för nyanlända, etablering i arbete och studier, demografi, flyttmönster och bostäder. Uppdateras årligen.

Nyckeltal om integration

Informationsansvarig

  • Per Överberg
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.