Sveriges Kommuner och Regioner

I fokus

Gå direkt till

Senaste nytt

 • Satsningar på kvinnors hälsa och förlossningsvård 2023

  SKR och regeringen är överens om inriktning och insatser för en mer personcentrerad, tillgänglig och jämlik mödrahälsovård, förlossningsvård och eftervård. Nyhet Hälsa och sjukvård Kvinnors hälsa, Nära vård
 • Över 6 miljarder kronor till en god och nära vård

  SKR och regeringen har slutit en överenskommelse för 2023 gällande god och nära vård. I överenskommelsen avsätter regeringen 6 394 miljoner kronor. Nyhet Hälsa och sjukvård Nära vård, Patientsäkerhet, Primärvård

SKR i debatten

 • Niopunktsprogram stärker det lokala jämställdhetsarbetet

  Kvinnors närvaro på arbetsmarknaden är helt avgörande för att klara välfärdens komptensutmaning. Men 2023 är kvinnor fortfarande mer frånvarande än män på arbetsmarknaden. I välfärdssektorn,... Blogg Arbetsgivarfrågor Jämställdhet, Personal- och kompetensförsörjning
 • Fem prioriteringar för att stärka kvinnors hälsa

  Alla kvinnor ska känna sig trygga före, under och efter sin graviditet. För att säkerställa det krävs insatser på många nivåer. Blogg Hälsa och sjukvård Kvinnors hälsa

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Om SKR