Publicerad 30 november 2023

Ökad samverkan mellan skola och kulturskola

Det finns stora fördelar med ett utvecklat samarbete mellan skola och kulturskola, både inom och mellan kommuner. Ta del av erfarenheter och tips i stödmaterialet ”Samverkan mellan skola och kulturskola – för barnens skull.” Och lyssna på de tre poddavsnitten i ämnet.

Stödmaterialet beskriver hur samverkan kan stärkas i tre steg:

  1. Stöd för en strukturerad dialog
  2. Gemensamt målbildsarbete och samverkansavtal
  3. Inriktning/vision för barns och ungas rätt till kultur

Rekommendationen är att i första hand satsa på steg 1 och steg 2, som kan genomföras på tjänstepersonsnivå utan stora förberedelser.
Stödmaterial Samverkan mellan skola och kulturskola - för barnens skull, PDF Pdf, 217 kB.

Poddar

I poddavsnitten beskrivs ett pilotprojekt om ökad samverkan mellan skola och kulturskola samt deltagande kommuner som berättar om hur de kunnat utveckla sin samverkan.
Poddar om samverkan mellan skola och kulturskola

Pilotprojektet genomfördes hösten 2022 av SKR tillsammans med Kulturskolecentrum på Kulturrådet och Kulturskolerådet. Deltagande kommuner var: Gislaved, Köping, Malmö, Tidaholm, Vingåker och Örebro.

Syftet med samverkan

Samverkan mellan skola och kulturskola har som främsta syfte att ge alla barn och unga möjligheter att uppleva och utöva kultur samt att främja deras utveckling och lärande.

Ansvarsfördelningen mellan skola och kulturskola är i grunden densamma överallt. Kulturskolan ansvarar för frivillig undervisning enligt kommunala beslut medan skolan har det yttersta ansvaret för undervisningen enligt nationella styrdokument.

Skolan och kulturskolan har därför olika roller och deras uppdrag skiljer sig åt när det gäller barns och ungas kulturutövande. Samtidigt finns det mål och syften som är gemensamma.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Erik Peurell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.