Publicerad 4 oktober 2021

Personalstatistik, anställda i kommuner och regioner

SKR samlar in och redovisar årligen statistik över alla anställda i kommuner och regioner per november, ofta kallad novemberstatistiken. 

Uppgifterna redovisas här i form av tabeller och diagram, fördelat per personalgrupp, verksamhet, kommun/region med mera.

Här finns också en sammanställning av sjukfrånvaron hos anställda i kommun och region i form av nyckeltal hämtade från den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen som enlig lag ingår i kommunernas och regionernas årsredovisningar.

Insamling av personal- och lönestatistik

För dig som uppgiftslämnare av uppgifter till novemberstatistiken hittar du här information och anvisningar samt länk till SKR:s statistikinlämningssystem för inlämning och granskning av uppgifter.

Informationsansvarig

  • Annica Isacsson
    Statistiker

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset