Cirkulär – viktig information från SKR

Här hittar du SKR:s cirkulär – exempelvis rekommendationer, tolkningar av nya lagar och information om avtal.

Senaste cirkulär

 • Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KR) m.m. samt överenskommelse om ändrad lydelse i KAP-KL

  • Datum:
  • Löpnummer/utgåva: 22:27

  OFR:s förbundsområde Läkare har den 22 juni 2022 anslutit till överenskommelse, per den 20 december 2021, om tillägg och ändringar i Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) samt vissa följdändringar i KollektivAvtalad Pension (KAP-KL).

 • Ändring av Kollektivavtal för krigs- och beredskapstillstånd (KB-avtal)

  • Datum:
  • Löpnummer/utgåva: 22:26

  Parterna har enats om ändringar i Kollektivavtal för krigs- och beredskapstillstånd (KB-avtalet). Ändringen innebär främst att Sobona från 1 juli 2022 blir part på avtalet samt att fackförbundet Brandmännens Riksförbund (BRF) även omfattas av avtalet. Utöver detta har det gjorts ändringar av redaktionell karaktär. Läkarförbundet fattar beslut om

 • Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal – KOM-KR

  • Datum:
  • Löpnummer/utgåva: 22:25
  • Det här cirkuläret ersätter 22:10.

  Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation träffade den 20 december 2021 Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård respektive Läkare jämte i förbundsområdena ingående

Detta är cirkulär

SKR ger ut ett cirkulär när vi behöver nå samtliga kommuner och regioner med information om nya betydande förutsättningar för verksamheten.

Cirkulär kan innehålla:

 • Tolkningar/rekommendationer av lagar och regler som stöd/hjälp/service för kommuner och regioner. Det handlar om frågor som påverkar dessa i stor utsträckning och kan få stora negativa konsekvenser om SKR inte informerar.
 • Avtal/överenskommelser som SKR har ingått med andra parter (till exempel index eller kollektivavtal).
 • Formell begäran om att en eller flera kommuner eller regioner antar ett avtal.
 • Ekonomiska prognoser/rekommendationer som är avgörande för budgetberäkning och verksamhetsplanering.

Informationen är av karaktären att alla kommuner och regioner behöver känna till den. Den tydliggör och minskar behovet av egna tolkningar.

Meddelande från styrelsen

Meddelanden, beslut om överenskommelser från SKR:s styrelse

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR