Senast ändrad: 5 april 2019

Kontakt

Den fysiska arbetsmiljön

Den fysiska arbetsmiljön handlar om hur det ser ut i skolans lokaler och på skolgården. Det handlar om hur lokaler ska vara utformade för att främja en god fysisk miljö. Arbetsmiljöarbetet ska omfatta både personal och elever.

Den fysiska arbetsmiljön handlar även om ergonomi, ventilation, belysning och buller.

Stödmaterial

Stöd för att mäta buller och ljussättning med ungefärliga värden.

Här kan du ladda ned en app för iPhone om ljus och belysning som Arbetsmiljöverket har tagit fram tillsammans med KTH.

Här kan du ladda ned en app från Arbetsmiljöverket som mäter bullernivåers ungefärliga värden.

Här hittar du Prevents ljudguide med information om hur ni kan minska buller och ljud inom förskolan.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!