Publicerad 29 juni 2022

Periodiska utskick, nyhetsbrev

SKR skickar regelbundet ut elektroniska nyhetsbrev inom många olika områden. Innehållet i nyhetsbreven ställs samman av SKR:s experter.

För att anmäla dig som prenumerant till våra nyhetsbrev anger du din e-postadress och markerar de nyhetsbrev du vill ha skickade till dig. Nyhetsbreven är kostnadsfria.

SKR:s veckobrev, prenumeration

Arbete och integration
Arbetsgivarfrågor
Barnets rättigheter
Demokrati
Digitalisering - Smartare välfärd
EU och internationellt
Kompetenscenter välfärdsteknik
Konkurrens och valfrihet
Kraftsamling för psykisk hälsa
Kunskapsstyrning
Kvalitet och resultat
Kvinnors hälsa
Medborgardialog
Miljönytt
Offentliga fastigheter
Offentliga Rummet
Överförmyndare
Patientsäkerhet
Plan och byggnytt
Psykisk hälsa
Regional utveckling
Revision
Sjukskrivning och rehabilitering
Skola och förskola
Sociala företag - Social ekonomi
Socialtjänst
Trafik och infrastruktur
Upphandlingsrätt
Vård och Hälsa
E-post:

Namn:

Informationsansvarig

  • Martin Stockenstrand
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR