Socialtjänstbloggen

 1. Publicerad: Skribent: Åsa Furén-Thulin

  Även inom socialtjänsten måste civilförsvaret rustas upp

  Samhället måste stärka det civila försvaret. Denna omställning omfattar även de verksamheter som har hand om utsatta grupper – här behöver kommunerna växla upp, staten hjälpa till. Omvärldsläget, med

  (0) Kommentarer Trygghet och säkerhet Civilt försvar
 2. Publicerad: Skribent: Sabina Joyau

  Hur säkrar vi kompetensförsörjningen i äldreomsorgen?

  Den frågeställningen är central för SKR, och den är fokus för ett av de seminarier vi arrangerar i Almedalen. SKR har flera förslag till lösningar, och lyssnar gärna in andras. Svensk äldreomsorg står

  (1) Kommentarer Äldreomsorg Kompetens Almedalen
 3. Publicerad: Skribent: Åsa Furén-Thulin

  SKR stöttar socialtjänstens omställning

  Den nya socialtjänstlagen innebär en omställning till en mer hållbar socialtjänst. SKR:s nyligen lanserade stödmaterial för en mer jämställd socialtjänst är en del av omställningen. Jämställdhet är in

  (1) Kommentarer Jämställdhet Ny socialtjänstlag
 4. Publicerad: Skribent: Mari Forslund

  Socionomstudenter behöver mer praktisk färdighetsträning

  Socionomutbildningen behöver bli mer yrkesförberedande, och regeringen måste utreda hur, men redan i dag kan lärosäten och kommuner bättre rusta blivande socionomer för verkligheten. Sveriges socialch

  (3) Kommentarer Kompetens Socionomutbildningen
 5. Publicerad: Skribent: Åsa Furén-Thulin

  Välkomna besked om institutionsvården

  Vården av barn och unga, på HVB och SiS-hem, är i stort behov av reformering – vilket SKR påtalat länge. Det är glädjande att regeringen nu tillsatt två utredningar som ska titta på just detta. I nove

  (4) Kommentarer Barn och unga HVB SiS Gängkriminalitet Social barn- och ungdomsvård
 6. Publicerad: Skribent: Sabina Joyau

  Reflektioner efter SKR:s mötesplats för framtidens hälsa, vård och omsorg för äldre

  Svensk äldreomsorg saknar inte utmaningar. Men kommuner saknar heller inte goda idéer för att tackla dessa. Det blev uppenbart när startskottet gick för SKR:s nya mötesplats för äldrefrågor. Förra vec

  (0) Kommentarer Äldreomsorg
 7. Publicerad: Skribent: Åsa Furén-Thulin

  En närvarande och kunskapsstyrd socialtjänst

  Socialtjänsten kommer inte lyckas bättre än samhället den verkar i. För bättre och mer jämlika livsvillkor för barn och unga krävs en ny socialtjänstlag, men det räcker inte. Ett av samhällets största

  (2) Kommentarer Barn och unga Kunskapsbaserad socialtjänst Ny socialtjänstlag
 8. Publicerad: Skribent: Åsa Furén-Thulin

  Upptäckta välfärdsbrott kan leda till utökad kontroll

  Att personer med koppling till organiserad brottslighet visat sig driva bland annat HVB kan leda till skärpt kontroll. Det är bra. Men risken finns att HVB-hem stängs med kort varsel. För ett par veck

  (0) Kommentarer Barn och unga Välfärdsbrottslighet HVB SiS Gängkriminalitet Organiserad brottslighet
 9. Publicerad: Skribent: Åsa Furén-Thulin

  Staten måste ta ett större ansvar för institutionsvården

  HVB säger nej och familjehemmen vågar inte, SiS-hemmen är fulla. Var ska de kriminella barnen placeras? En utredning om barn i samhällets vård har några svar. Den 6 november presenterade utredningen B

  (3) Kommentarer Barn och unga HVB IVO SiS Gängkriminalitet Social barn-och ungdomsvård
 10. Publicerad: Skribent: Åsa Furén-Thulin

  Tillsammans för att bryta nyrekryteringen till gängen

  I dag hade SKR tillsammans med regeringen en sändning som riktar sig till er som jobbar i socialtjänsten. Tillsammans bjöd vi in landets socialtjänster till samtal om hur vi kan skydda barn och unga f

  (1) Kommentarer Gängkriminalitet Social barn-och ungdomsvård

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om bloggen

Vi som bloggar här arbetar med frågor om social omsorg och stöd på SKR.

Vi skriver aktuellt om äldreomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshindersfrågor och annat inom socialtjänsten.

Prenumeration

Prenumerera

Sök i bloggen