Mänskliga rättigheterbloggen

 1. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Strategiskt arbete med mänskliga rättigheter i kommuner och regioner

  En central del inom den överenskommelse som SKR och regeringen har är att utveckla ett systematiskt arbete med mänskliga rättigheter inom ordinarie strukturer för styrning och ledning i kommuner och r

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Utbildning Ledning och styrning
 2. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Hatretorik och falska nyheter utgör ett samhällsproblem i Sverige och i världen

  Hot och hat mot förtroendevalda utgör ett hot mot demokratin i många av Europas länder, och är direkt oförenliga med gemensamma värden både inom Europarådet och inom EU. Hot och hat skadar den politis

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Politisk styrning Ledning och styrning
 3. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Kvinnodagsseminarium: steg mot jämställd makt genom politiskt ledarskap

  I den representativa demokratin är det bra om de förtroendevalda speglar befolkningen i sin sammansättning, för att vi ska få in en mångfald av perspektiv och erfarenheter i beslutsfattandet. Tillsamm

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Politisk styrning Ledning och styrning Jämställdhet
 4. Publicerad: Skribent: Marie Lundin Karphammar

  SKR samlar goda krafter i en barnrättskonferens

  SKR genomför den 27-28 mars 2023 en barnrättskonferens med anledning av att FN:s barnrättskommitté kommer med nya rekommendationer till Sverige om hur vi kan stärka barnets rättigheter. Kommuner, regi

  (0) Kommentarer Barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Utveckling Barnkonventionen
 5. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  En månad för att uppmärksamma mänskliga rättigheter 

  För andra året i rad lyfter Borås stad mänskliga rättigheter under en hel månad. Med start den 10 november och under en månad framåt anordnas aktiviteter brett i staden där olika rättighetsområden upp

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Utveckling Praktiskt rättighetsarbete
 6. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Förtroendevaldas möjlighet att verka är en förutsättning för demokratin

  Att personer väljer att engagera sig i partier och ta sig an politiska förtroendeuppdrag är en grundförutsättning för vår representativa demokrati. Vi måste därför alla verka för en respektfull samtal

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Politisk styrning Ledning och styrning Demokrati
 7. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  SKR bjuder in till regionala MR-konferenser i samverkan

  SKR, tillsammans med Uppsala universitet och länsstyrelserna, bjuder in till fyra regionala konferenser om mänskliga rättigheter. Deltagarna får veta mer om det MR-arbete som bedrivs på nationell nivå

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Rättighetsbaserat arbetssätt Utveckling Ledning och styrning
 8. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Trelleborg och Örnsköldsvik uppmärksammas i demokratiutmärkelse

  Demokratiutmärkelsen "Best Practice in Citizen Participation" har till syfte att uppmärksamma goda exempel från hela världen som arbetat för att stärka den demokratiska delaktigheten. I år u

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Demokrati Praktiskt rättighetsarbete
 9. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Nordens största forum för mänskliga rättigheter kommer till Örebro

  Mänskliga rättighetsdagarna kommer i höst att genomföras i Örebro, på temat ”Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet”. Det kommer att bli två dagar fyllda med inspiration, ”nätverkande”, workshops

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Utveckling Utbildning
 10. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Europeiska samarbeten mot hatpropaganda och hatbrott

  EU-kommissionen har fattat beslut om ett initiativ att utvidga förteckningen över så kallade EU-brott till att även omfatta hatpropaganda och hatbrott. Hot och hat mot förtroendevalda utgör ett hot mo

  (0) Kommentarer Internationellt Mänskliga rättigheter Politisk styrning EU Demokrati Ledning och styrning

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om bloggen

Välkommen till SKR:s blogg om mänskliga rättigheter. Vi som bloggar är Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist och Björn Kullander, och ingår i den projektgrupp som arbetar med överenskommelsen med regeringen fram till 1 september 2023.

I bloggen berättar vi om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner och regioner. Vi har också ambitionen att dela med oss av nationella och internationella erfarenheter av aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

Prenumeration

Prenumerera

Sök i bloggen