Publicerad 12 oktober 2021

Inriktning och verksamhet

Kongressen beslutade i november 2019 vilken inriktning SKR:s arbete ska ha under åren 2020-2023 i ett inriktningsdokument.

Kongressen i november 2019 beslutade vilken inriktning SKR:s arbete ska ha under åren 2020-2023 i ett inriktningsdokument.

Styrelsen fastställde i januari 2020 inriktningsdokumentet och tar då om hand de ändringar och uppdrag som kongressen beslutat om.

Huvudpunkterna i inriktningsdokumentet

  • Vital demokrati och effektiv styrning
  • Hållbar välfärd och utveckling i hela landet
  • Attraktiva arbetsgivare och engagerade medarbetare

Läs hela inriktningsdokumentet

Informationsansvarig

  • Torbjörn Conon
    Verksamhetscontroller

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR