Publicerad 17 april 2024

Huvudöverenskommelse (HÖK) med OFR:s förbundsområde Lärare

Avtalet med Sveriges Lärare gäller till och med den 31 mars 2025.

Ladda ner HÖK 24 (PDF)

Bilaga M, särskilda bestämmelser för om arbetstidermed mera för lärare (PDF)
Redogörelsetext för HÖK 24 inkl Bilaga M OFR Lärare (PDF)


Avtalet omfattar drygt 230 000 medarbetare som:

  1. är anställda i kommun, region eller företag som är medlem i Sobona
  2. är lärare, skolledare eller studie- och yrkesvägledare i förskola, grundskola, fritidshem, anpassad skola, gymnasium, vuxenutbildning, musik- och kulturskola eller någon annan utbildningsform som bedrivs hos dessa arbetsgivare.

Den process som ofta benämns arbetsgivarens tjänsteplanering har lyfts fram och förtydligats något i HÖK 24, och parternas överenskommelse avseende dygnsvila (som tecknades i oktober 2023) finns numera i både HÖK och Bilaga M:s avtalstexter.

Avtalet innehåller ett garanterat utfall men innebär fortsatt individuell och differentierad lön. Det långsiktiga arbetet om uppföljning och analys efter genomförd löneöversyn för att uppnå en önskvärd lönestruktur löper alltjämt på.

Ny facklig organisering för alla lärare och skolledare

Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund har tagit beslut om att bilda en ny facklig organisering för alla lärare och skolledare. Den 1 januari 2023 bildades Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare.

Partsgemensam information med anledning av bildandet av Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare

Cirkulär

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.