Senast ändrad: 2 april 2019

Kontakt

Framgångsfaktorer – lokal lönebildning

Från ett tidigare partsgemensamt arbete finns en broschyr med framgångsfaktorer för en väl fungerande lokal lönebildning. Broschyren är avsedd som ett samtalsunderlag och inspiration till lokala arbetsgivare och fackliga företrädares löpande dialog och förbättringsarbete vad gäller lokal lönebildning.

Broschyren togs fram 2015 men är fortsatt aktuell i sitt innehåll.

Individuell och differentierad lön

Diskussionsunderlag om framgångsfaktorer för den lokala lönebildningsprocessen.

Ladda ner broschyren

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!