Senast ändrad: 2 april 2019

Kontakt

Lönebildning

Lönebildning är en av flera viktiga områden att omhänderta för att säkra kompetensförsörjningen till skolan. Här har centrala parter samlat sådant som kan utgöra ett stöd till ert gemensamma arbete med lönebildning.

Enligt HÖK18 (bilaga 3, övriga anteckningar, p.2, Lönestruktur) konstateras att det fordras ett strategiskt och långsiktigt arbete med lönestrukturen. Som ett led i detta arbete bör såväl lönestruktur som löneutveckling analyseras av lokala parter.

Här hittar ni ett diskussionsunderlag för ert arbete med just lön och lönestruktur, samt framgångsfaktorer för lokal lönebildning. Ni finner också de delar i avtalet där centrala parter valt att uttala sig särskilt i fråga om lönebildning samlat i ett särskilt dokument.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!