Senast ändrad: 18 juni 2020

Kontakt

Malmö Kulturskola

Lokalt arbete med verksamhetsutveckling och hantering av arbetstid för lärare.

I filmen beskriver Jalle Lorensson, chef för kulturskolan i Malmö samt Marie Wall Almqvist, ordförande för Lärarförbundet i Malmö om hur deras lokala arbete med verksamhetsutveckling och hantering av arbetstid för lärare går till.

Jalle och Marie beskriver hur de har arbetat fram en modell för att hantera arbetstidsfrågorna med utgångspunkt i både förutsättningarna i lärarnas avtal samt verksamhetens uppdrag och behov.

Deras lokala arbete har präglats av delaktighet och samverkan.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!