Senast ändrad: 18 juni 2020

Kontakt

Lycksele

Bristen på lärare är en stor utmaning i hela landet. På många håll fördelar man därför arbetsuppgifterna i högre grad på andra yrkesgrupper än lärare.

Lycksele har anställt särskilda klassmentorer för att avlasta lärarna. Hör om hur man resonerade för att välja denna lösning och om erfarenheter från de tre år som klassmentorer har funnits på skolan.

I filmen finns röster från såväl lärare, klassmentorer, elever som skolledning. Detta är exempel på hur organisation och arbetssätt kan utvecklas för att använda befintlig kompetens på bästa sätt.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!