Publicerad 8 juni 2021

Framgångsfaktorer – lokal lönebildning

Från ett tidigare partsgemensamt arbete finns en broschyr med framgångsfaktorer för en väl fungerande lokal lönebildning. Broschyren är avsedd som ett samtalsunderlag och inspiration till lokala arbetsgivare och fackliga företrädares löpande dialog och förbättringsarbete vad gäller lokal lönebildning.

Individuell och differentierad lön