Publicerad 8 februari 2023

Analys av lönenivåer och lönestruktur enligt HÖK 21

Ta del av konferensens avsnitt som rör parternas förtydligande avseende analys av lönenivåer och lönestruktur enligt HÖK 21.