Publicerad 1 mars 2022

Frågor och svar om lärares arbetstid

Parterna har sedan tidigare sammanställt ”frågor och svar om lärares arbetstid” för att förtydliga regelverket enligt avtal. Materialet togs fram 2013 men är fortsatt aktuellt i sitt innehåll med de ändringar som gäller avstämningsperioder i bilaga M (punkt 6 a anmärkning 3).