Publicerad 31 januari 2022

Samverkan

Centrala parter konstaterar att det lokala arbetet för att säkra strategisk kompetensförsörjning underlättas i de fall den lokala dialogen och samarbetet generellt sett vilar på en god samverkansgrund.

Det bygger på att alla medarbetare, fackliga företrädare, skyddsombud och chef tillsammans bidrar i utvecklingen. När alla medarbetare blir involverade kan de i högre utsträckning bidra med sin kompetens och erfarenheter.

Samverkan är en ständigt pågående process. För att gynna lokal samverkan vill vi därför påminna om det material och stöd som finns framtaget av partsgemensamma föreningen Suntarbetsliv.

Samlad info om samverkan, Suntarbetsliv

Stödteam

Stödteamet ger stöd, utveckling och rådgivning av er lokala samverkan och anpassar stödet utifrån ert specifika behov, när:

  • ni vill utveckla er samverkansprocess och samverkansorganisation.
  • ni ska skriva ett helt nytt samverkansavtal eller revidera ett befintligt.
  • relationen mellan er är ansträngd och knutar behöver lösas upp.

Stödteamet arbetar konsultativt och alltid partsgemensamt.

Parternas stödteam för samverkan