Publicerad 31 januari 2022

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön handlar om enskildas mående och mellanmänskliga relationer. Stress, högt arbetstempo och dåliga möjligheter till att delta och påverka är exempel på risker.

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön består av många delar. Det handlar bland annat om mängden arbetsuppgifter, arbetstempo, relationer till såväl barn/elever, vårdnadshavare som till kollegor och ledning, risk för hot och våld med mera.

Suntarbetsliv har tagit fram ett digitalt material där enskilda kan uppskatta sin egen stressnivå och om det kan finnas anledning att söka stöd.

Stödmaterial