Publicerad 27 januari 2022

Den fysiska arbetsmiljön

Den fysiska arbetsmiljön handlar om hur det ser ut i skolans lokaler och på skolgården. Det handlar om hur lokaler ska vara utformade för att främja en god fysisk miljö. Arbetsmiljöarbetet ska omfatta både personal och elever.

Den fysiska arbetsmiljön handlar även om ergonomi, ventilation, belysning och buller.

Stödmaterial

Stöd för att mäta buller och ljussättning med ungefärliga värden.