Senast ändrad: 24 januari 2020

Kontakt

Dialogstöd – arbetstid och arbetsbelastning

Lärares arbetstidsförläggning är en viktig del i att använda kompetensen på bästa sätt och samtidigt främja en god arbetsmiljö och en rimlig arbetsbelastning. Här finner du material som stöd för den lokala dialogen om arbetsbelastning och en verksamhetsanpassad arbetstidsförläggning.

SKR/Sobona och Lärarnas Samverkansråd har tagit fram ett specifikt material för att stödja och utveckla lokala parters dialog om arbetstid och arbetsbelastning. Underlaget ska skapa förutsättningar för samtal, på såväl arbetsplatsen som mellan chef och medarbetare, om det gemensamma och individuella uppdraget samt fördelning av arbetsuppgifter inom ramen för hela arbetstiden.

Detta material är tänkt som ett stöd för dig som chef och rektor i dialogen runt områdena arbetsbelastning och arbetstider. Tanken är att materialet ska kunna användas inom samtliga skolformer.

Materialet består av två delar med en inledande faktatext. Ett dialogmaterial riktar sig till arbetsgrupper eller APT och ett till dialogen mellan chef och medarbetare.

I samband med genomförandet av dialogen i arbetsgrupper kan följande presentation användas.

Stödmaterial dialog på arbetsplatsen

Stöd för dialogen på arbetsplatsen om arbetstider.

Stöd för dialogen på arbetsplatsen om arbetsbelastning.

Stödmaterial dialog chef/medarbetare

Stöd för dialogen mellan chef/rektor och medarbetare om arbetstider.

Stöd för dialogen mellan chef/rektor och medarbetare om arbetsbelastning.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!