Senast ändrad: 2 april 2019

Kontakt

Arbetstid

Lärares arbetstidsförläggning är en viktig del i att använda kompetensen på bästa sätt och samtidigt främja en god arbetsmiljö och en rimlig arbetsbelastning.Här finns material som kan vara ett stöd i arbetet med detta område.

Den vanligaste arbetstidsregleringen hos kommunerna är semestertjänst. Förskollärare, lärare i fritidshem och studie- och yrkesvägledare är i regel anställda med semestertjänst.

Arbetstidsförläggningen för lärare präglas mycket av de förutsättningarna som finns i det avtal som många lärare är anställda enligt, Bilaga M.

Arbetstiden är vår gemensamma och främsta resurs för måluppfyllelse och verksamhetsutveckling. Det är viktigt att alla har satt sig in i de grundläggande förutsättningarna inför fortsatt arbete och diskussioner runt arbetstider inom skolan.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!