Strategisk kompetensförsörjning skola

SKR, Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har i sin Huvudöverenskommelse (HÖK 18) åtagit sig att stödja och inspirera lokala parter till att arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning. På denna webbplats finns material samlat för att ge stöd i arbetet.

Stödmaterial

På webbplatsen har centrala parter samlat ett urval av verktyg och material som kan användas inom ramen för det lokala arbetet specifikt vad gäller områdena arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och lönebildning.

Vårens enkät inställd

I höstas besvarade lokala parter en enkät om arbetet med HÖK 18. Den aviserade enkäten våren 2020 ställs in, eftersom Covid-19 gör att vi alla behöver koncentrera våra krafter.

En uppföljande enkät planeras under hösten 2020.